Trwa rejestracja uczestników w konkursie dla uczniów LAG ARENA

Do 19 stycznia 2018 roku można zgłaszać swoje pomysły na grę video.
Opis koncepcji gry – w formie tekstowej lub graficznej należy przesyłać przez formularz na stronie.

Wszystkie informacje o konkursie w zakładce LAG ARENA:
http://lagfestival.us.edu.pl/lag-arena/