Program

Festival of Art and Independent Games LAG zvaný tiež Letná škola hier je plánovaný na štyri roky. Od októbra 2015 do septembra 2019. Každý rok sa na univerzitách v Tešíne, Trnave a Ostrave a na území týchto miest bude stále päť udalostí zhromažďujúcich všetkých záujemcov o proces tvorby hier. Sú to:

  1. Súťaž LAG ARENA – teda medzinárodná súťaž koncepcie a návrhov hier.
  2. Workshopy LAG GAME JAM – medzinárodné päťdňové workshopy (game jam) pre osoby študujúce odbory a zamerania spojené s navrhovaním hier na univerzitách zapojených do projektu a tiež pre najlepších študentov stredných škôl zúčastniacich sa súťaže LAG Arena.
  3. Konferencia LAG EDU – medzinárodná konferencia s účasťou odborníkov spojených s trhom hier, nových médií a vizuálnych umení.
  4. LAG FESTIVAL – festival hier zahŕňajúci jednodňovú prezentáciu nezávislých hier širokej verejnosti.
  5. Koncerty LAG MUSIC – dva večerné koncerty, ktoré predstavujú zakončenie festivalu. Prvý koncert vždy predstavuje elektronickú hudbu spojenú s tematikou hier a nových médií, napr. zvukovej stopy kultových hier, VJing, umelca nezávislých scén.

 

Okrem toho sa počas jednotlivých ročníkov LAG festivalu organizujú tiež stretnutia milovníkov hier a fantasy zábavy vo forme zjazdu hráčov (LAG Con) a tiež stretnutia, workshopy.