Veľtrh

Veľtrh LAG TECH je jednou zo sprievodných akcií festivalu a koná sa v rovnakú dobu, ako konferencia LAG EDU a prezentácia LAG FESTIVAL. Veľtrh má za cieľ priblíženie ponuky inštitúcií a firiem z odvetvia hier a umožnenie stretnutia a nadväzovania kontaktov medzi prostredím umelcov, návrhárov a osôb venujúcich sa v svojej každodennej praxi vývoji produktov v tomto odvetví. V roku 2017 sa bolo možné zoznámiť napr. s ponukou IMGN.PRO, Sleepless Clinic, Kinguina a mnohých iných.

Prihláška

Pripravuje sa ...

Termíny

Počas tretieho ročníka LAG Festival sa veľtrh LAG TECH plánuje na jún 2018.