Workshopy

Workshopy LAG GAME JAM sú medzinárodné päťdňové workshopy (game jam) pre osoby študujúce odbory a zamerania spojené s navrhovaním hier na univerzitách zapojených do projektu a tiež pre najlepších študentov stredných škôl zúčastniacich sa súťaže LAG Arena. Východiskom LAG Game Jame je rozvoj schopností, kreativity, spolupráce v medzinárodných tímoch. Počas piatich dní účastníci pod dohľadom odborníkov od základov vytvárajú funkčné prototypy hier.

Pravidlá

na predchádzajúcej stránke sa ukazuje, že to bol ten istý ako na LAG ARENU porovnaj:http://lagfestival.us.edu.pl/lag-arena/regulamin/

Program

Pripravuje sa ...

Termíny

Workshopy LEG GAME JAM sa počas tretieho ročníka LAG Festivalu budú konať na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovensko) a plánujú sa na dni 8. – 10. júna 2018.