Konferencie

Konferencia LAG EDU – medzinárodná konferencia s účasťou odborníkov spojených s trhom hier, nových médií a vizuálnych umení. Východiskom konferencie je priblíženie tvoriacich procesov, technických a technologických východísk nevyhnutných pri tvorbe hier. Počas konferencie sa koná tiež prezentácia najlepších hier vytvorených stredo a vysokoškolskými študentmi počas súťaže LAG ARENA a workshopov LAG GAME JAM. Konferencia tiež vytvára príležitosť na stretnutia odborníkov z odvetvia a umelcov venujúcich sa novým médiám.

Integrálnou súčasťou konferencie je LAG FESTIVAL, teda prezentácia nezávislých hier širokej verejnosti a veľtrh odvetvia nových médií v lokálnom meradle. Prezentácie sa zúčastnia pozvaní nezávislí tvorcovia, absolventi odborov spojených s navrhovaním hier, všetky tímy zapojené do LAG Game Jam a tiež najlepšie projekty študentov stredných škôl vybrané počas LAG Arena. Prezentácia prebieha na špeciálne pripravenej scéne. Na koniec festivalu sa vyberajú najlepšie projekty vytypované pozvanými odborníkmi a zhromaždenou verejnosťou.

Experts

Experts

Program

see previous editions in our archive:Edition 01 i Edition 02

Termíny

03-04.06.2019r.