Súťaž

Súťaž LAG ARENA je súťaž o návrh videohry pre stredoškolskú mládež. Táto súťaž je prvá udalosť ďalšieho ročníka Festivalu umenia a nezávislých hier (LAG Festival of Art and Independent Games). Súťaž cieli na študentky a študentov stredných škôl z Poľska, Českej republiky a Slovenska, ktorí sa zaujímajú o proces tvorby spojený s navrhovaním videohier. Súťaž je naplánovaná ako viacetapová aktivita, počas ktorej budú účastníci v rámci jednotlivých troch etáp realizovať im uložené úlohy. Súťaže sa možno zúčastniť individuálne alebo skupinovo (maximálne päťčlenná skupina). Na víťaza čakajú vecné ceny, možnosť prezentácie svojho projektu na scéne LAG Festival a pozvánka na účasť na medzinárodných workshopoch navrhovania hier organizovaných odborom Navrhovanie hier a virtuálneho priestoru na Umeleckej fakulte Sliezskej univerzity v Tešíne. Tešíme sa na Vás.

Témy

Cyber ​​červ

Návrh herného priestoru predpokladá vykonanie jednej alebo viacerých koncepčných prác. Svet prezentovaný v hre by mal byť pripravený návrh miesta alebo úrovne hry. "Cyberworm" možno všeobecne chápať. Môže sa to odvolávať na ľudskú postavu zo zoologického sveta alebo dokonca aj na abstraktnú postava. Je to charakter, ktorý prekonáva prekážky na ceste k zvolenému cieľu. Tieto ciele môžu byť rôzne definované a závislé od rozhodnutia osoby vykonávajúcej túto tému. Je dôležité klásť dôraz na prekonanie prekážok a dynamiku hry v tejto konkrétnej úlohe. Tiež v tejto úlohe nie je obmedzený kreativita a výber štýlu. Autor si môže vybrať hernú platformu: môže to byť 2D, 3D alebo ich kombinácia.

Termíny

Tretí ročník súťaže LAG Arena 01.10.2018 – 25.01.2019

1 etapa Všeobecná koncepcia 01.10.2018 – 16.11.2018. Úloha: Pripravte všeobecnú koncepciu nápadu na hru. Môže mať popisnú alebo grafickú podobu. Uveďte základné informácie o nej.

2. etapa Navrhovanie vybraných súčastí hry 17.11.2018 – 21.12.2018. Úloha: Rozkreslite nápad na úroveň hry spoločne s popismi niekoľkých lokácií, ukážkových prvkov tvoriacich svet:

  1. Predstavte vstupný nápad na rozhranie (menu, štatistiky, ukážkové správy)
  2. Predstavte koncepciu farebnosti, jej možné varianty
  3. Predstavte konkrétny návrh perspektív/pohľadu, ktorý bude používaný

etapa Simulácia (obrazovka), obrázky hrdinu 22.12.2018 – 25.01.2019. Úloha: Nakreslite simuláciu, ako bude vyzerať obrazovka z hry obsahujúca všetky prvky – tzv. screenshot (snímka obrazovky). Predstavte obrázky hrdinu, ukážkového protivníka (pokiaľ sa v hre vyskytujú postavy)

Jury

dr Paweł Synowiec

Akademický titul doktor získal v roku 2006 v odbore výtvarného umenia na Inštitúte umenia v Tešíne Sliezskej univerzity v Katoviciach. Diplom magistra umenia získal v roku 2000 na Akadémii výtvarného umenia v Krakove, pobočke v Katoviciach. Zúčastnil sa posúťažných výstav plagátu a umeleckej grafiky v Poľsku a v zahraničí, napr. v Japonsku, Francúzsku, Nemecku, na Slovensku, vo Švajčiarsku, Fínsku, vo Veľkej Británii, Chile, Varšave, Rzeszówe, Katoviciach, Tešíne, Chorzówe, Bytomi, Krakove, Lehnici, Rude Śląskej, Poznani, Radzionkowe, Hliviciach.

Michal Kabat PhD

Prednášajúci Univerzity Cyrila a Metoda (UCM) FMK v Trnave (Slovensko) Venuje sa téme spojenej s digitálnymi médiami (médiá a informačný marketing). Je vedúcim pracovne nových médií, kde realizuje niekoľko dlhodobých projektov a je zapojená do rozvoja akademického časopisu Atteliér. Jeho oblasti záujmu: digitálne médiá, transhumanizmus, rozšírená virtuálna realita, on-line video, žurnalistika, grafické navrhovanie a UX. tem. Doktor Michał Kabat sa sústredí na digitálne médiá výrazne presahujúce tradičné médiá, predovšetkým v priestore interaktivity. Vo svojom výskume sa zameriava predovšetkým na aktuálne trendy na internete, video prenosy (streamovanie) a zarábanie v mediálnom priestore. Okrem toho sa zaujíma o grafické návrhárstvo, venuje sa tvorbe propagačnej grafiky a prvkov vizuálnej identifikácie.

Prihlášky