3. ročník súťaže LAG ARENA

23. októbra začal tretí ročník súťaže LAG ARENA o návrh a koncepciu videohry. Súťaž cieli na študentov a študentky stredných škôl, ktorí si chcú zmerať sily s úlohou samostatne vytvoriť návrh hry.

Víťazné projekty budú predstavené počas LAG Festival a ich tvorcovia budú pozvaní k účasti na medzinárodných workshopoch navrhovania hier LAG Game Jam spoločne so študentmi odboru Navrhovanie hier a vizuálneho priestoru z Umeleckej fakulty Sliezskej univerzity v Tešíne. Autori a autorky najlepších prác získajú tiež pamätné diplomy a vecné ceny. Tohtoročné workshopy sa budú konať na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovensko) pod starostlivosťou odborníkov z oblasti nových médií. Súťaž LAG ARENA trvá do 25. mája 2018.