Przedłużenie terminów składania prac w konkursie LAG ARENA „Zaprojektuj grę”

W związku z dużym zainteresowaniem konkursem LAG ARENA „zaprojektuj grę”
przedstawiamy nowy terminarz konkursu:
Etap 1.Ogólna koncepcja 01.10.2018 – 16.11.2018.
Etap 2. Projektowanie wybranych elementów gry 17.11.2018 – 21.12.2018
Etap 3.Symulacja (ekran), rysunki bohatera 22.12.2018 – 25.01.2019
Ogłoszenie wyników: 31.01.2019