Konferencja

Konferencja LAG EDU – międzynarodowa konferencja z udziałem ekspertów związanych z rynkiem gier, nowych mediów i sztuk wizualnych. Założeniem konferencji jest przybliżenie procesów twórczych, założeń technicznych i technologicznych niezbędnych przy tworzeniu gier. Podczas konferencji odbywa się także prezentacja najlepszych gier stworzonych przez uczniów i studentów podczas konkursu LAG ARENA i warsztatów LAG GAME JAM. Konferencja jest także okazją do spotkań z ekspertami z branży oraz artystami zajmującymi się nowymi mediami.

Integralna częścią konferencji jest LAG FESTIVAL tj. prezentacje gier niezależnych dla szerokiej publiczności oraz targi branży nowych mediów na skalę lokalną. W prezentacji biorą udział zaproszeni twórcy niezależni, absolwenci kierunków związanych z projektowaniem gier, wszystkie zespoły biorące udział w LAG Game Jam, a także najlepsze projekty uczniów szkół średnich wyłonione podczas LAG Arena. Prezentacje odbywają się na specjalnie przygotowanej scenie. Na zakończenie Festiwalu wybierane są najlepsze projekty wytypowane przez zaproszonych ekspertów oraz zgromadzona publiczność.

Konferencja LAG EDU 12.06.2018

Eksperci

Eksperci

Terminy

Konferencja Lag EDU odbywa się 03-04.06.2019r.

Wykładowcy LAG EDU 2019 / Speakers at LAG EDU conference 2019

Sylwetki wykładowców