Festival of Art and Independent Games in Cieszyn 2016

W dniach 27.06.2016-03.07.2016 odbyła się już czwarta edycja Letniej Akademii Gier, pierwsza w ramach projektu „Festiwal of Art and Independent Games” współfinansowana w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa” realizowana przez Uniwersytet Śląski, Uniwersytet w Ostrawie oraz Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnavie

Projekt “Festival of Art and Independent Games” przewidziany jest na cztery lata, do września 2019 roku.  Rokrocznie przewidziane jest 5 głównych działań, które będą się odbywać zarówno w Polsce, jak i w Czechach i Słowacji.

Relacja z LAG Festival 2016

LAG Arena

Projekt rozpoczął się LAG Areną- trzy-etapowym konkursem dla licealistów na stworzenie koncepcji gry.

LAG Arena to międzynarodowy konkurs skierowany do uczniów szkół średnich, którzy interesują się procesem twórczym związanym z projektowaniem gier video. Konkurs przewidziany jest jako działanie wieloetapowe, w którym uczestnicy w kolejnych trzech etapach będą realizować postawione im zadania za które otrzymywać będą punkty. Konkurs zostanie poprzedzony kampanią reklamową obejmującą swoim zakresem szkoły w Polsce, Czechach i Słowacji.

Laureatka mogła wziąć udział w kolejnym działaniu LAG GAME JAM, podczas którego ponad setka studentów z Polski,Czech i Słowacji w ciągu pięciu dni tworzyła gry. Studenci zostali podzieleni na grupy, w skład których wchodzili: graficy,muzycy, filolodzy oraz marketingowcy.

Zwyciężczynią konkursu została Marta Makuszewska ze swoją pracą “Midsummer Night”.

 

LAG Game Jam

Założeniem LAG Game Jame jest rozwój umiejętności, kreatywności, współpracy w zespołach międzynarodowych. Podczas pięciu dni zespoły mogły się konsultować z ekspertami z różnych dziedzin, co pozwoli im na jakościową poprawę projektu. Celem LAG Game Jame jest stworzenie działających prototypów gier całkowicie od podstaw.

W LAG Game Jam wzięli udział studenci następujących kierunków i specjalności Uniwersytetu Śląskiego: Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnej (specjalności: Grafika komputerowa gier oraz Dźwięk w grach), Programista Gier Komputerowych  (Wydział Informatyki i Nauk o Materiałach) oraz Projektowanie Rozgrywki Interaktywnej Sprint-Wirte (Wydział Filologiczny). W LAG Game Jam wzięli również udział studenci z Uniwersytetu Ostrawskiego i Uniwersytetu Cyryla i Metodego w Trnawie.

Wszystkie zespoły zostały utworzone na podstawie losowania, a tematy gier zostały wygenerowane przez losowy generator nazw gier. Wybór najlepszych projektów dokonało jury, w którego składzie byli przedstawiciele branży gier.

Podczas Game Jamu powstało 10 gier :

 1. „Android Grizzly Bear Ignition”-Team Black

 2. „Revenge Yak Star”-Team Red

 3. „Spunky Prison Gone Wild”-Team Brown

 4. „European Gnome House”-Team Orange

 5. „Erotic Sword on Wheels”-Team Turquoise

 6. „Bizzare Grizzly Bear Invaders”-Team Green
  W przygotowaniu
 7. „Metal Sex Palace”-Turquoise Gray

 8. „Lethal Blimp vs Street Fighter”-Team Purple

 9. „Imperial Quantum Destruction”-Team Blue

 10. „Renegade Surgery Baseball”-Team Pink
  W przygotowaniu

Wyniki LAG Gam Jam 2016:

Najlepsza gra: Team Blue
Nagroda publiczności: Team Red
Najlepsza grafika: Team Blue
Najlepszy dźwięk: Team Turquoise
Najlepszy scenariusz: Team Blue
Najlepsza mechanika gry: Team Orange
Najlepszy marketing: Team Turquoise

 

LAG Edu

LAG Edu to konferencja międzynarodowa z udziałem ekspertów związanych z rynkiem gier i sztuki, która skierowana będzie do szerokiego grona odbiorców. Założeniem konferencji będzie przybliżenie procesów twórczych, założeń technicznych i technologicznych niezbędnych przy tworzeniu gier. Tematyka  dobierana będzie w taki sposób, żeby w każdym roku działalności projektu możliwe było spójne omówienie jednego obszaru tematycznego. Podczas konferencji będzie prowadzony moderowany panel dyskusyjny z udziałem publiczności i zaproszonych gości, co pozwoli na bardziej pogłębioną analizę prezentowanych dzieł artystycznych podczas LAG Festival.

W sobotę 02.07 do Cieszyna przyjechali wybitni specjaliści, którzy opowiadali o swojej pracy – m. in. Marek Madej, który pracował przy jednej z części „Wiedźmina” oraz z samym Larsem von Trierem podczas realizacji „Melancholii”. Oprócz niego tematykę gier przybliżali nam: Marcin Przybyłowicz, kierownik muzyczny w projekcie „Wiedźmin 3: dziki Gon”; Grzegorz Przybyś, współtwórca studia Division 48; Konrad Czernik, dyrektor artystyczny w firmie Techland; Lukáš Najbrt – współtwórca programów telewizyjnych i reklam; Krzysztof Kusak – business development manager w Vivid Games, Aleksander Caban – dyrektor artystyczny w Carbon Studio czy Denisa Janska – artystka, pracownica Uniwersytetu w Ostrawie.
LAG Music

LAG Music to dwa wieczorne koncerty realizowane w ramach LAG Edu i Lag Festival. Pierwszy koncert będzie obejmował prezentacje muzyki elektronicznej połączonej z prezentacjami wizualnymi. Impreza ta, o charakterze otwartym, będzie skierowana do szerokiego grona odbiorców. Imprezie towarzyszyć będą prezentacje artystów muzyków, VJ-ów i i innych artystów związanych ze sceną niezależną. W drugim dniu zagra zespół Percival, którego utwory zostały wykorzystane w ścieżce dźwiękowej gry Wiedźmin 3: Dziki gon.

 

LAG Festival

LAG Festival jednodniowa prezentacja gier niezależnych dla szerokiej publiczności. W prezentacji będą mogli brać udział zaproszeni twórcy niezależni, absolwenci kierunków związanych z projektowaniem gier, wszystkie zespoły biorące udział w LAG Game Jam, a także najlepsze projekty uczniów szkół średnich wyłonione podczas LAG Arena. Prezentacje odbywać będą się na specjalnie przygotowanej scenie, a wszyscy uczestnicy LAG Festival będą mieli możliwość zagrania w prezentowane gry na specjalnie przygotowanych do tego stanowiskach. Spośród prezentowanych gier i dzieł interaktywnych zostaną wybrane najlepsze projekty.

W niedzielę 03.07 odbył się LAG FESTIVAL podczas którego prezentowano wszystkie gry, które powstały w ramach projektu.

Na Festivalu  wręczano także nagrody za najlepsze gry niezależne, najlepszy projekt dyplomowy i oczywiście najlepszą pracę LAG ARENY.