Festival of Art and Independent Games in Cieszyn 2018

12 i 13 czerwca 2018 roku odbyła się III już edycja Festiwalu Gier Video i Gier Niezależnych. Wzięli w niej udział przedstawiciele i studenci trzech uniwersytetów: Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytet w Ostrawie oraz Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego w Trnavie a także eksperci branży nowych technologii, projektanci i artyści z Japonii, Niemiec, Holandii, Czech i Słowacji.
Jak co roku festiwal rozpoczął się międzynarodową konferencją LAG EDU pt. Sztuka i Technologia, której gośćmi byli naukowcy z Tokyo University of Technology. Prof. Kunio Kondo oraz prof. Kazuo Sasaki przedstawili interesujące wykłady na temat cyfrowego modelowania postaci oraz japońskiej animacji. Na konferencji wystąpili także twórcy gier niezależnych: Victor Van Schagen (Niemcy), Valentin Wirth (Czechy) oraz reprezentanci branży gier: Rafał Polito (firma Techland) oraz Błażej Zając (firma IMGN.pro). Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem studentów i publiczności.

Kolejnego dnia Festiwalu na scenie festiwalowej na Rynku w Cieszynie mogliśmy zobaczyć gry i projekty gier nagrodzone w konkursach: LAG ARENa „Zaprojektuj grę”., a także projektu studentów międzynarodowych warsztatów GAME JAM 2018. Burmistrz Miasta Cieszyna pan Ryszard Macura wraz z Dziekan Wydziału Artystycznego UŚ prof. Małgorzatą Łuszczak wręczyli nagrodę za najlepszą grę niezależną. Nagrodę w tym roku otrzymała gra SYMMETRY z bielskiego studia SleeplessClinic.

W ramach LAG MUSIC wystąpiły zespoły studentów Instytutu Muzyki UŚ: Kuba Chojnacki z zespołem oraz Company of Crisis. W tegorocznym festiwalu wzięła udział także młodzież ze szkół średnich kształcących na profilach plastycznych, poligraficznych i informatycznych z Bielska-Białej i Katowic.

Team Orange

Team White

Team Purple

Team Grey

Team Blue

Team Black

Team Red

Team Pink