Třetí ročník soutěže LAG ARENA

Od 23. října začal třetí ročník soutěže LAG ARENA zaměřené na design a koncept videohry. Soutěž je koncipována pro studenty středních škol, kteří chtějí zkusit navrhnout vlastní projekt hry..
Vítězné projekty budou představeny během festivalu LAG a jejich tvůrci budou pozváni na mezinárodní workshop zaměřený na tvorbu her v rámci projektu LAG Game Jam společně se studenty oboru Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnej z Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Autoři nejlepších děl dostanou také pamětní diplomy a věcné ceny. Letošní workshopy se uskuteční na Univerzitě Cyrila a Metoděje v Trnavě (Slovensko) pod záštitou odborníků z oblasti nových médií. Soutěž LAG ARENA končí 25. května 2018.