PODSUMOWANIE PROJEKTU

W dniu 18 września 2019 roku w Zakładzie Nowych Mediów, Wydziału Artystycznego w Cieszynie odbędzie się podsumowanie czteroletniego projektu pt. Festiwal Art and Independent  realizowanego w ramach  programu Kreatywna Europa.

W ramach spotkania planowane są wydarzenia:
– Prezentacja podsumowująca projekt w formie multimedialnej (film, fotografia, projekty gier)
– Promocja książki – publikacji podsumowującej projekt pt. „Crossing Borders. Festival art Art Independent Games”
– Warsztaty dla młodzieży szkolnej prowadzone przez nauczycieli akademickich Zakładu Nowych Mediów Wydziału Artystycznego.

Czas trwania: 12,00 – 15,00  godz.
Miejsce realizacji: Cieszyn,  ul. Paderewskiego 13, pracownie Zakładu Nowych Mediów
(poza akcją plastyczną).

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie udziału do 17 września 2019 roku,
na adres: emilia.moddelmog-anweiler@us.edu.pl

Wyniki finałowe 4. edycji konkursu LAG ARENA „Zaprojektu grę” 2018-2019

1. unluucky – gra:WORMGROWER 29,3/30 pkt
2. Kot – gra: Break through the Darkness 25,8/30 pkt
3. TeamOnion – gra:NANO World 24,0/30 pkt
4. Lotta – gra:CyberBuckDance 22,6/30 pkt
5. Patrosss – gra: cyber amnesia 18,6/30 pkt
6. Fukitsuahi – gra: Besouro 18,6/30 pkt
7. chromisnkypl- gra: Projekt Verum 17,9/30 pkt
8. Mailessa gra: Cyberworm 17,5/30 pkt
9. Astrall – gra: The Last One 14,4/30 pkt
10. Trolltew – gra: It’s actually a worm 14,1/30 pkt
11. MissSandy??? 12,2/30 pkt
12. jessika??? 11,9/20 pkt
13. Moonzu ??? 11,7/30 pkt
14. akaiharuki??? 10,8/30 pkt
15. Marysia gra: Grzegoż ??? 10,7/30 pkt
16. SallyRose ??? 10,6/30 pkt
17. Dominika ??? 10,2/30 pkt
18. alexb6 gra: Dark Earth 10,0/30 pkt
19. smocia gra:smocia ??? 9,9/30 pkt
20. PylekDmuchawca ??? 9,9/30pkt

Wyniki – finał

Wyniki I etapu 4. edycji konkursu LAG ARENA 2018-2019 „Zaprojektuj grę”

1. TeamOnion – gra:NANO World 8 /10 pkt
2. unluucky – gra:cyber robaki ??? 8/10 pkt
3. Kot – gra: Pajęczyca Haya ??? 7,6/10 pkt
4. Trolltew – gra:It’s actually a worm 7,2/10 pkt
5. MissSandy- ??? 6,7/10 pkt
6. Astrall – ??? 6,5/10 pkt
7. akaiharuki ??? 6,5/10 pkt
8. Moonzu ??? 6,5/10 pkt
10. smocia – gra: smocia??? 6,4/10 pkt
11. Sallyrose ??? 6,0/10 pkt
12. fukitsuhai ??? 5,8/10 pkt
13.jessika ???? 5,7/10 pkt
13.PylekDmuchawca ??? 5,7/10 pkt
14.dawidnedzi gra: ABBD ??? 5,6/10 pkt
15. Kasim gra: The Script Lord 5,6/10 pkt
16. chrominskipl gra: Projekt Verum 5,6/10 pkt
17. Marysia??? 5,6/10 pkt
18. Dominika ??? 5,6/10 pkt
19. LarsPolelum ??? 5,5/10 pkt
20. FARAONKA ??? 5,4/10 pkt

W etapie pierwszym konkursu wzięło udział 129 zarejestrowanych uczestników.

Uprzejmie prosimy wszystkich uczestników o uzupełnienie swoich zgłoszeń o tytuły projektów/gier.
Jak to zrobić?
A/ Dodać w kolejnym etapie plik tekstowy – opis gry wraz z tytułem.
B/ W przypadku samych plików graficznych – prosimy umieszczać swój login i nazwę gry w nazwach załadowanych plików np. login_nazwa gry_etapII.jpg

Festival of Art and Independent Games in Cieszyn 2018

12 i 13 czerwca 2018 roku odbyła się III już edycja Festiwalu Gier Video i Gier Niezależnych. Wzięli w niej udział przedstawiciele i studenci trzech uniwersytetów: Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytet w Ostrawie oraz Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego w Trnavie a także eksperci branży nowych technologii, projektanci i artyści z Japonii, Niemiec, Holandii, Czech i Słowacji.
Jak co roku festiwal rozpoczął się międzynarodową konferencją LAG EDU pt. Sztuka i Technologia, której gośćmi byli naukowcy z Tokyo University of Technology. Prof. Kunio Kondo oraz prof. Kazuo Sasaki przedstawili interesujące wykłady na temat cyfrowego modelowania postaci oraz japońskiej animacji. Na konferencji wystąpili także twórcy gier niezależnych: Victor Van Schagen (Niemcy), Valentin Wirth (Czechy) oraz reprezentanci branży gier: Rafał Polito (firma Techland) oraz Błażej Zając (firma IMGN.pro). Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem studentów i publiczności.

Kolejnego dnia Festiwalu na scenie festiwalowej na Rynku w Cieszynie mogliśmy zobaczyć gry i projekty gier nagrodzone w konkursach: LAG ARENa „Zaprojektuj grę”., a także projektu studentów międzynarodowych warsztatów GAME JAM 2018. Burmistrz Miasta Cieszyna pan Ryszard Macura wraz z Dziekan Wydziału Artystycznego UŚ prof. Małgorzatą Łuszczak wręczyli nagrodę za najlepszą grę niezależną. Nagrodę w tym roku otrzymała gra SYMMETRY z bielskiego studia SleeplessClinic.

W ramach LAG MUSIC wystąpiły zespoły studentów Instytutu Muzyki UŚ: Kuba Chojnacki z zespołem oraz Company of Crisis. W tegorocznym festiwalu wzięła udział także młodzież ze szkół średnich kształcących na profilach plastycznych, poligraficznych i informatycznych z Bielska-Białej i Katowic.

Team Orange

Team White

Team Purple

Team Grey

Team Blue

Team Black

Team Red

Team Pink