WOLONTARIAT


Zapraszamy do współpracy wolontariuszy, którzy pomogą przy obsłudze LAGa.

Jak zostać wolontariuszem ?

Wypełnij i prześlij formularz zgłoszeniowy, umieszczony na naszej
stronie internetowej bądź skontaktuj się z nami.
Wypełnienie i przesłanie aplikacji nie jest równoznaczne z przyjęciem na wolontariat.
Decyzję o przyjęciu do grona Wolontariuszy, czyli pozytywnego rozpatrzenia aplikacji
i podpisaniu umowy podejmą Organizatorzy.


O czym warto pamiętać podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego?

Najważniejsza jest dla nas wasza dyspozycyjność.
Sprawdźcie jak dysponujecie czasem w okresie LAG-u i zaznaczcie na formularzu,
kiedy możecie rozpocząć pracęprzy festiwalu i ile godzin dziennie możecie poświęcić
na współtworzenie festiwalu każdego dnia.
Te informacje są dla nas szczególnie istotne podczas rekrutacji.
Warto także zamieścić swoje zdjęcie, o wielkości nieprzekraczającej 2 MB.


Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać każda osoba, która ukończyła 16 rok życia,
wyraża chęć współpracy i dysponuje wolnym czasem.
Osoby niepełnoletnie muszą jednak przedłożyć pisemną zgodę od rodzica
lub prawnego opiekuna, nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy na festiwalu.
W szczególności poszukujemy osób, które wspópracowały juz przy organizacji
imprez oraz uczestniczyły w konwentach fantastyki.


Na czym polega praca wolontariusza?

Wolontariusz LAG-a pomaga w przygotowaniu i realizacji wszystkich wydarzeń festiwalowych,
tak aby uczestnicy i goście mogli cieszyć się festiwalem i jego niepowtarzalną atmosferą.
Pomoc wolontariuszy jest nam bardzo potrzebna przy obsłudze
sal festiwalowych (w szkołach podczas LAG-conu, w Domu narodowym, na Hali Widowiskowo- Sportowej),
przy organizacji widowni, tworzeniu punktów informacyjnych dla uczestników i gości festiwalu,
kolportażu materiałów promocyjnych festiwalu.
Wolontariusz pracuje według ustalonego harmonogramu, w systemie zmianowym i pod kierunkiem opiekuna.
Szczegółowe zasady pracy określone zostaną w umowie zawartej między wolontariuszem
a Uniwersytetem Śląskim W Katowicach, Wydziałem Artytsycznym w Cieszynie
oraz zostaną dodatkowo omówione podczas spotkania organizacyjnego,
które odbędzie się przed rozpoczęciem LAGa w wyznaczonym przez Organizatora terminie.


Jakie korzyści płyną z pracy wolontariackiej?

Praca wolontariusza jest dobrowolną pracą na rzecz LAG-a.
Praca z nami daje wolontariuszowi mozliwość spotkania wielu ciekawych osób,
udizał w pokazach i wydarzeniach towarzyszaćych.
Ponadto każdy wolontariusz otrzyma tzw. „pakiet wolontariusza”,
w skład którego wchodzą koszulki, gadżety i inne niespodzianki.
Każdy wolontariusz otrzyma zaświadczenie o odbytym wolontariacie.


Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać każda osoba, która ukończyła 16 rok życia,
wytraża chęć współpracy i dysponuje wolnym czasem.
Osoby niepełnoletnie muszą jednak przedłożyć pisemną zgodę od rodzica
lub prawnego opiekuna, nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy na festiwalu.


Kiedy rozpoczyna się i kończy praca wolontariusza?

Przy kolportażu materiałów promocyjnych: 15.05-26.06.
Przy obsłudze gości: 22.06-25.06.
Przy obsłudze sal: 23.06-25.06
Przy obsłudze koncertu: 24-25.06
Przy pomocy organizacyjnej przy festiwalu 01.06-28.06

Wszystkie pytania dotyczące wolontariatu prosimy kierować na adres: anna.smolarek@us.edu.pl

Share This