FESTIVAL

Festival of Art and Independent Games LAG je niekoľkoročný a medzinárodný projekt, ktorý spoluorganizujú: Sliezska univerzita v Katoviciach, Ostravská univerzita a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Akcia predstavuje široko ponímaný pokus o priblíženie nesmierne inovatívnej oblasti, už je od roku 2012 v Tešíne, na Umeleckej fakulte, pôsobiace „Navrhovanie hier a virtuálneho priestoru“. Je to už nespochybniteľné – z hier sa stáva predmet obchodných, vedeckých a umeleckých analýz.

„Nastal čas skončiť s premýšľaním o počítačových hrách výlučne v kategórii obľúbených „strieľačiek“. Hry, zvlášť tie z nezávislej produkcie alebo projekty umeleckého charakteru, často rozpohybujú naše emócie a dotýkajú sa závažných problémov – sú krásne, chytré a dôležité. Hráčom umožňujú prežiť umenie novým spôsobom. Videohry nepredstavujú žiadny nový nápad ani revolúciu v histórii umenia. Ide o následok prirodzeného vývoja – je to evolúcia. Preto tiež z kultúry čerpajú viac, než by sme si chceli pripustiť. Bohužiaľ, najčastejšie sa stretávame s úpornou kritikou samotného média bez akejkoľvek reflexie poslania. Pravdou je, že si veľmi mnoho hier túto kritiku zaslúži. Videohry absolvujú podobnú cestu ako film alebo fotografia v ranej fáze svojho vývoja, a dnes o nich každý vie, že je to umenie. Hry si toto postavenie musia vybojovať a preukázať svoju hodnotu“ – vraví prof. Małgorzata Łuszczak, popredná tvorkyňa v oblasti grafiky a kresby, oceňovaná vysokoškolská pedagogička a popularizátorka vizuálnej kultúry.

Ambíciou organizátorov projektu je vzdelávanie mladej generácie, pre ktorú virtuálny svet predstavuje prirodzené prostredie. Projekt predpokladá organizovanie štyroch ročníkov festivalu LAG. Na záujemcov čaká zaujímavý program konferencie, stretnutia, worskhopov a koncertov, ktoré sa budú konať v Tešíne a tiež na partnerských univerzitách v Trnave (Slovensko) a Ostrave (Česká republika). Z
Projekt „Festival of Art and Independent Games” je spolufinancovaný v rámci programu Európskej únie „Kreatívna Európa“. Partnermi podporujúcimi aktivity po odbornej stránke sú: Mesto Tešín a Agentúra pre rozvoj priemyslu.