O FESTIVALU


Projekt „Festival of Art and Independent Games” realizowany jest przez Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Uniwersytet w Ostrawie oraz Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnavie
i współfinansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”
przy wsparciu merytorycznym Miasta Cieszyna i Agencji Rozwoju Przemysłu.

Projekt, zwany LAG-iem (Letnią Akademią Gier) przewidziany jest na cztery lata,
do września 2019 roku.
LAG przewiduje jest 5 głównych działań, które będą się odbywać zarówno w Polsce,
jak i w Czechach i Słowacji.

LAG ARENA– międzynarodowy konkurs dla szkół średnich. Skierowany jest on do uczniów szkół
średnich, którzy interesują się procesem twórczym związanym z projektowaniem gier video.
Konkurs przewidziany jest jako działanie wieloetapowe, w którym uczestnicy w kolejnych trzech
etapach będą realizować postawione im zadania za które otrzymywać będą punkty.

LAG GAME JAM– międzynarodowy, pięciodniowy, game jam skierowany do studentów
studiujących na kierunkach i specjalnościach związanych z projektowaniem gier
na uniwersytetach biorących udział w projekcie, a także najlepszych uczniów szkół
średnich biorących udział w konkursie LAG Arena. Założeniem LAG Game Jame jest rozwój
umiejętności, kreatywności, współpracy w zespołach międzynarodowych.
Podczas pięciu dni zespoły będą mogły się konsultować z ekspertami z różnych dziedzin,
co pozwoli im na jakościową poprawę projektu. Celem LAG Game Jame jest
stworzenie działających prototypów gier całkowicie od podstaw.

LAG EDU– konferencja międzynarodowa z udziałem ekspertów związanych z rynkiem gier
i sztuki, która skierowana będzie do szerokiego grona odbiorców.
Założeniem konferencji będzie przybliżenie procesów twórczych, założeń
technicznych i technologicznych niezbędnych przy tworzeniu gier. Tematyka
dobierana będzie w taki sposób, żeby w każdym roku działalności projektu możliwe
było spójne omówienie jednego obszaru tematycznego. Podczas konferencji będzie
prowadzony moderowany panel dyskusyjny z udziałem publiczności i zaproszonych gości,
co pozwoli na bardziej pogłębioną analizę prezentowanych dzieł artystycznych podczas LAG Festival.

LAG MUSIC– to dwa wieczorne koncerty realizowane w ramach LAG Edu i Lag Festival.
Pierwszy koncert będzie obejmował prezentacje muzyki elektronicznej połączonej
z prezentacjami wizualnymi. Impreza ta, o charakterze otwartym, będzie skierowana
do szerokiego grona odbiorców. Imprezie towarzyszyć będą prezentacje artystów muzyków, VJ-ów
i innych artystów związanych ze sceną niezależną.

LAG FESTIVAL– jednodniowa prezentacja gier niezależnych dla szerokiej publiczności.
W prezentacji będą mogli brać udział zaproszeni twórcy niezależni,
absolwenci kierunków związanych z projektowaniem gier, wszystkie zespoły biorące udział
w LAG Game Jam, a także najlepsze projekty uczniów szkół średnich wyłonione podczas LAG Arena.
Prezentacje odbywać będą się na specjalnie przygotowanej scenie, a wszyscy
uczestnicy LAG Festival będą mieli możliwość zagrania w prezentowane gry na specjalnie
przygotowanych do tego stanowiskach.
Spośród prezentowanych gier i dzieł interaktywnych zostaną wybrane najlepsze projekty.

Share This