LAG GAME JAM

LAG GAME JAM – międzynarodowy, pięciodniowy, game jam skierowany do studentów studiujących na kierunkach i specjalnościach związanych z projektowaniem gier na uniwersytetach biorących udział w projekcie, a także najlepszych uczniów szkół średnich biorących udział w konkursie LAG Arena. Założeniem LAG Game Jame jest rozwój umiejętności, kreatywności, współpracy w zespołach międzynarodowych. Podczas pięciu dni zespoły będą mogły się konsultować z ekspertami z różnych dziedzin, co pozwoli im na jakościową poprawę projektu. Celem LAG Game Jame jest stworzenie działających prototypów gier całkowicie od podstaw.

LAG GAME JAM co roku odbywa się w innym mieście: w Cieszynie (2016 i 2019 rok), w Ostravie (2017) i w Trnavie (2018)

LAG GAME JAM


LAG GAME JAM


Międzynarodowy, pięciodniowy, game jam skierowany do studentów studiujących na kierunkach i specjalnościach związanych z projektowaniem gier na uniwersytetach biorących udział w projekcie, a także najlepszych uczniów szkół średnich biorących udział w konkursie LAG Arena. Założeniem LAG Game Jame jest rozwój umiejętności, kreatywności, współpracy w zespołach międzynarodowych. Dlatego skład zespołów jest losowy, jednak zapewniający udział w zespole informatyków, grafików i muzyków. Głównym priorytetem wynikającym z losowego składu zespołu jest kształcenie umiejętności współpracy międzynarodowej i środowisk o różnych predyspozycjach technicznych i artystycznych. Losowość pozwala na wyrównanie szans na sukces dla wszystkich zespołów, a o sukcesie decyduje umiejętność kolektywnej współpracy i jednoznacznie określonych priorytetów w realizowanym projekcie. Zespoły będą realizować projekt na zadany temat jednak bez określenia szczegółów technicznych i technologicznych, a także z dużą dozą swobody twórczej związanej z interpretacją tematu. Podczas pięciu dni zespoły będą mogły się konsultować z ekspertami z różnych dziedzin, co pozwoli im na jakościową poprawę projektu, a także uniknięcie potencjalnych problemów. Celem LAG Game Jame jest stworzenie, całkowicie od podstaw, działających prototypów gier . Prototyp powinien być w pełni funkcjonalny i pozwalający na przeprowadzenie demonstracyjnej rozgrywki. Wszystkie projekty będą prezentowane podczas LAG Festival. Komisja, składająca się z ekspertów i nauczycieli akademickich wybierze spośród projektów spełniających zadane kryteria, najlepszy, co zostanie ogłoszone podczas LAG Festival

ZASADY KONKURSU


Regulamin

 • W konkursie mogą brać udział, indywidualnie wszyscy uczniowie szkół ponadginmazjalnych.
 • Każda osoba przystępująca do konkursu, może do procesu nominacji, wystawić tylko jedną pracę.
 • Prace muszą spełniać wymogi techniczne (wymiary pracy nie mogą przekraczać 2000 pikseli na dłuższym boku, rozdzielczość 300 dpi, w formacie jpg lub png).
 • Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne, z akceptacją tego regulaminu.
 • W zgłoszeniu, należy zmieścić krótki tekst (maksymalnie 50 słów), który będzie opisem pracy konkursowej.
 • Należy, przybliżyć w nim założenia swojego projektu, określić czy jest się twórcą projektu, czy też opiera się go na czyimś projekcie oraz czy w pracy zostały użyte zdjęcia.
 • Prace muszą być zgodne z założeniami/zasadami tematu. Często specyfika danego tematu będzie wprowadzać pewne ograniczenia i wymuszać kierunek rozumowania twórcy, prace niezgodne, z tymi zagadnieniami, nie będą brane pod uwagę podczas podsumowania.
 • Prace można wykonywać, w dowolnym wybranym przez siebie programie do 3D/2D, a także dowolną, wybraną przez siebie metodą. Pokazywane prace, nie mogły być wcześniej publikowane.
 • W przypadku prac 3D, należy podkreślić, iż zabronione jest wykorzystywanie modeli stworzonych wcześniej, kupionych w internecie, pobranych z internetu, pochodzących z bibliotek modeli.
 • Uczestnik oświadcza, że jest autorem przesłanej grafiki i jest uprawniony do rozporządzania prawami autorskimi do niej. Nieprawdziwość powyższego oświadczenia prowadzi do utraty prawa uczestnictwa w Konkursie oraz otrzymania ewentualnych nagród.
 • Autorzy przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na ewentualne wykorzystanie prac i ich danych osobowych przez sponsorów oraz organizatorów w celach marketingowych (np. strony sponsorów, ulotki, reklamy, podstrony serwisu).
 • Instytut Sztuki zastrzega sobie prawo do publikacji prac autora. Instytut Sztuki ma prawo do dyskwalifikacji uczestnika i usunięcia pracy z galerii w przypadku podejrzeń o plagiat lub złamanie regulaminu. Instytut Sztuki ma prawo udostępnić dane osobowe autora do potrzeb publikacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).
 • Prezentowane prace powinny być nowe, zabronione jest wystawianie do konkursu prac biorących wcześniej udział w innych konkursach. Zabronione jest zmienianie lub wykorzystywanie prac innych autorów.
 • Zabronione jest korzystanie z projektów, znaków firmowych, filmów, gier lub innych form audiowizualnych które są chronione prawami autorskimi.
 • Zwycięzcy konkursu, na prośbę organizatorów zobowiązani są przesłać krótką notkę o sobie jak i zdjęcie, które może zostać wykorzystane, podczas prezentacji wyników.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, do usunięcia uczestnika i pracy z konkursu, jeśli jego praca łamie regulamin konkursu, zawiera treści obraźliwe, wulgarne, seksualne, głoszące poparcie dla przemocy i dyskryminacji lub inne naruszające polskie prawo.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu konkursu. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce poinformujemy o tym uczestników w nowo utworzonym wątku na forum konkursowym.
Share This