KONKURS DLA LICEALISTÓW


Miasto przyszłości.

Projekt przestrzeni gry zakładający wykonanie jednej lub kilku prac koncepcyjnych. Świat przedstawiony w grze powinien być gotową propozycji lokacji lub poziomu gry. Miasto przyszłości może być przetransformowanym istniejącym miastem, w którym rozpoznawalne są jedynie charakterystyczne jego budowle lub miasto to może być stworzone od podstaw w wyobraźni artysty. Jakkolwiek nie ma ograniczeń co do inwencji twórczej i wyboru stylistyki to istotne jest aby nie było wątpliwości, że mamy do czynienia z miastem przyszłości. Również do twórcy należy wybór platformy gry. Może to być 2D, 3D bądź ich kombinacja.

Zdobywca

Projekt przestrzeni gry zakładający wykonanie jednej lub kilku prac koncepcyjnych. Świat przedstawiony w grze powinien być gotową propozycji lokacji lub poziomu gry. Zdobywca to pojęcie, które może być szeroko rozumiane. Zdobywca to osoba, która pokonuje kolejne przeszkody w drodze do obranego celu. Cele te mogą być różnie zdefiniowane i zależne od decyzji osoby podejmującej ten temat. Ważne aby w tym konkretnym zadaniu postawić akcent na pokonywanie przeszkód oraz dynamikę rozgrywki. Również w tym zadaniu nie ma ograniczeń co do inwencji twórczej i wyboru stylistyki. Do twórcy należy wybór platformy gry. Może to być 2D, 3D bądź ich kombinacja.

Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej (również przy użyciu narzędzi do cyfrowej obróbki obrazu). Dopuszcza się przygotowanie prac koncepcyjnych przy użyciu programów 2D oraz 3D. W obydwu zadaniach oceniane będą takie elementy jak: stylistyka, oryginalność, wykonanie, spójność koncepcji. Specyfikacja nadsyłanych prac: A4, format zapisu pdf, tiff lub jpg, rozdzielczość 300dpi

Wyzwanie I – wybór tematu

MIASTO PRZYSZŁOŚCI
Miasto przyszłości może być przetransformowanym istniejącym miastem, w którym rozpoznawalne są jedynie charakterystyczne jego budowle lub miasto to może być stworzone od podstaw w wyobraźni artysty. Istotne jest aby nie było wątpliwości, że mamy do czynienia z miastem przyszłości.

ZDOBYWCA
Zdobywca to osoba, która pokonuje kolejne przeszkody w drodze do obranego celu. Cele te mogą być różnie zdefiniowane i zależne od decyzji osoby podejmującej ten temat. Ważne aby w tym konkretnym zadaniu postawić akcent na pokonywanie przeszkód oraz dynamikę rozgrywki.

W trzeciej edycji konkursu LAG ARENA tematy konkursowe są jedynie inspiracją. Nie przedstawiamy narracji, do których należy się odnieść w projekcie gry. Nie ma ograniczeń co do inwencji twórczej i wyboru stylistyki. Temat musi jednak być czytelny dla odbiorcy, a gra powinna wprowadzać gracza w świat miasta przyszłości lub świat i emocje zdobywcy.


Przygotuj ogólną koncepcję pomysłu na grę.  Może być opisowa lub graficzna. Zamieść podstawowe informacje na jej temat  

Wyzwanie II

 


Projektowanie wybranych elementów gry

  1. Rozrysuj pomysł na poziom gry wraz z opisami kilku lokacji, przykładowych elementów budujących świat
  2. Przedstaw wstępny pomysł na interfejs (menu, statystyki, przykładowe komunikaty)
  3. Przedstaw propozycję kolorystyki, możliwe jej warianty
  4. Przedstaw konkretną propozycję perspektyw/ widoku jaki będzie funkcjonował

Wyzwanie III


  1. Narysuj symulację jak wyglądać będzie ekran z gry zawierający wszystkie elementy- tzw screenshot (zdjęcie ekranu).
  2. Przedstaw rysunki bohatera, przykładowego przeciwnika (o ile są postaci)
Share This