Wydział Artystyczny rzuca wyzwanie!

Stwórz wizję na podany przez specjalistów Uczelni i branży gier komputerowych temat

Zdobądź punkty, dzięki którym dostaniesz się na wymarzony kierunek!

KONKURS DLA LICEALISTÓW


Cel konkursu


Konkurs ten skierowany jest do uczniów szkół średnich, którzy interesują się procesem twórczym związanym z projektowaniem gier video. Konkurs ten przewidziany jest jako działanie wieloetapowe, w którym uczestnicy w kolejnych trzech etapach będą realizować postawione im zadania za które otrzymywać będą punkty. Suma uzyskanych punktów pozwoli na stworzenie listy rankingowej uczestników. W ramach konkursu przewidziane będą różne kategorie m.in. projekty indywidualne i zbiorowe. Zwycięskie projekty będą prezentowane podczas LAG Festival, a ich twórcy będą mieli szansę na udział w LAG Game Jam wraz ze studentami.

Proces składania prac, a także ich ocena, odbywać się będzie za pośrednictwem specjalnie do tego celu przygotowanej strony internetowej. Konkurs zostanie poprzedzony kampanią reklamową obejmującą swoim zakresem szkoły w Polsce, Czechach i Słowacji.

TERMINY


Jak wziąć udział w Konkursie?


 • Prześlij swoje prace na stronę. Po uprzednim zarejestrowaniu lub zalogowaniu się.
 • Wraz z wybranymi przez Ciebie plikami graficznymi prześlij również krótki opis Twojej pracy.
 • Maksymalnie 50 słów opowiadających co praca przedstawia.
 • W trakcie realizacji swojego projektu konieczne jest prezentowanie obrazków z kolejnych etapów pracy (szkice itd.)
 • Redaktorzy serwisu służą pomocą w razie problemu.
 • Nazwa pliku powinna zawierać nazwę konkursu, autora oraz nazwę pracy.

ZASADY KONKURSU


Regulamin

 • W konkursie mogą brać udział, indywidualnie wszyscy uczniowie szkół ponadginmazjalnych.
 • Każda osoba przystępująca do konkursu, może do procesu nominacji, wystawić tylko jedną pracę.
 • Prace muszą spełniać wymogi techniczne (wymiary pracy nie mogą przekraczać 2000 pikseli na dłuższym boku, rozdzielczość 300 dpi, w formacie jpg lub png).
 • Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne, z akceptacją tego regulaminu.
 • W zgłoszeniu, należy zmieścić krótki tekst (maksymalnie 50 słów), który będzie opisem pracy konkursowej.
 • Należy, przybliżyć w nim założenia swojego projektu, określić czy jest się twórcą projektu, czy też opiera się go na czyimś projekcie oraz czy w pracy zostały użyte zdjęcia.
 • Prace muszą być zgodne z założeniami/zasadami tematu. Często specyfika danego tematu będzie wprowadzać pewne ograniczenia i wymuszać kierunek rozumowania twórcy, prace niezgodne, z tymi zagadnieniami, nie będą brane pod uwagę podczas podsumowania.
 • Prace można wykonywać, w dowolnym wybranym przez siebie programie do 3D/2D, a także dowolną, wybraną przez siebie metodą. Pokazywane prace, nie mogły być wcześniej publikowane.
 • W przypadku prac 3D, należy podkreślić, iż zabronione jest wykorzystywanie modeli stworzonych wcześniej, kupionych w internecie, pobranych z internetu, pochodzących z bibliotek modeli.
 • Uczestnik oświadcza, że jest autorem przesłanej grafiki i jest uprawniony do rozporządzania prawami autorskimi do niej. Nieprawdziwość powyższego oświadczenia prowadzi do utraty prawa uczestnictwa w Konkursie oraz otrzymania ewentualnych nagród.
 • Autorzy przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na ewentualne wykorzystanie prac i ich danych osobowych przez sponsorów oraz organizatorów w celach marketingowych (np. strony sponsorów, ulotki, reklamy, podstrony serwisu).
 • Instytut Sztuki zastrzega sobie prawo do publikacji prac autora. Instytut Sztuki ma prawo do dyskwalifikacji uczestnika i usunięcia pracy z galerii w przypadku podejrzeń o plagiat lub złamanie regulaminu. Instytut Sztuki ma prawo udostępnić dane osobowe autora do potrzeb publikacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).
 • Prezentowane prace powinny być nowe, zabronione jest wystawianie do konkursu prac biorących wcześniej udział w innych konkursach. Zabronione jest zmienianie lub wykorzystywanie prac innych autorów.
 • Zabronione jest korzystanie z projektów, znaków firmowych, filmów, gier lub innych form audiowizualnych które są chronione prawami autorskimi.
 • Zwycięzcy konkursu, na prośbę organizatorów zobowiązani są przesłać krótką notkę o sobie jak i zdjęcie, które może zostać wykorzystane, podczas prezentacji wyników.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, do usunięcia uczestnika i pracy z konkursu, jeśli jego praca łamie regulamin konkursu, zawiera treści obraźliwe, wulgarne, seksualne, głoszące poparcie dla przemocy i dyskryminacji lub inne naruszające polskie prawo.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu konkursu. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce poinformujemy o tym uczestników w nowo utworzonym wątku na forum konkursowym.

JURY


Michal Kabát, PhD.

Michal Kabát, PhD.

Kierownik Gabinetu Nowych Mediów

Doktor Michał Kabat skupia się na mediach cyfrowych znacznie wykraczający poza tradycyjne media, zwłaszcza w przestrzeni interaktywności. Swoje badania poświęca przede wszystkim aktualnym trendom w internecie , transmisjom wideo (strumieniowaniu), oraz zarabianiu w przestrzeni medialnej .  Interesuje się ponadto projektowaniem graficznymi zajmuje się tworzeniem grafik promocyjnych i elementów identyfikacji wizualnej.
Ukończył UCM FMK w Trnavie. Obecnie pracuje jako wykładowca i zajmuje się tematyką związaną z mediami cyfrowymi (media i marketing informatyczny).
Jest szefem gabinetu nowych mediów, gdzie realizuje kilka projektów długoterminowych oraz zaangażowany jest w rozwój czasopisma akademickiego Atteliér.
Jego obszary zainteresowań: media cyfrowe, Transhumanizm, wirtualna rzeczywistość rozszerzona, wideo online, dziennikarstwo, projektowanie graficzne i UX. tem.

Zbyněk Janáček

Zbyněk Janáček

wykładowca grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Ostrawskiego.

Zbyněk Janáček ukończył Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu. W Ostrawie pracował najpierw jako redaktor artystyczny wydawnictw „Profil” oraz „Sfinga”. Od 1991 roku prowadził zajęcia w Uniwersytecie Ostrawskim na stanowisku adiunkta w katedrach wychowania plastycznego i twórczosci artystycznej. W 1998 habilitował się w dziedzinie Sztuki plastyczne w Uniwersytecie im.Palackiego w Ołomuńcu. Od 2003 roku współpracuje z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.W latach 1999 – 2006 był dziekanem Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Ostrawskiego,2008 – 2015 dziekanem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie.Od 2001 r. członek w Radzie Naukowej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu J. E. Purkyně w Ústí nad Labem, a od 2002 r. członek Rady Naukowej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Masaryka w Brnie.Obecnie prowadzi zajęcia w dziedzinie grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Ostrawskiego. Specjalizuje się w dziedzinie wolnej i stosowanej grafiki. Wystawy jego prac były m.in. w Pradze, Ołomuńcu, Uherskim Hradiszczu, Hranicach na Morawie, Hawierzowie, Opawie, Krakowie i Ostrawie. Od 1994 roku brał udział w wielu wystawach zbiorowych i prezentacji twórczości graficznej (Polska, Republika Federalna Niemiec, Slowakia, Kanada, Brazylia, Włochy, Indie, Chorwacja, Rosja, Kostaryka, Hungary, Korea). Spośród czeskich wystaw zbiorowych warto przypomnieć praskie wystawy, np. Czeska grafika 2. połowy XX wieku (galeria Mánes). Jego wcześniejsze prace były robione w technice linorytu kolorowego, w ostatnich latach poświęca się serigrafii oraz drukowi cyfrowemu.

Katarzyna Kroczek- Wasińska

Katarzyna Kroczek- Wasińska

Katarzyna Kroczek – Wasińska urodziła się w 1979 roku w Oleśnie Śląskim. W roku 2000 rozpoczęła studia na Wydziale Grafiki, na Kierunku Projektowanie Graficzne Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W 2005 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem. W latach 2004 – 2005 pracowała  na stanowisku asystenta – stażysty w Pracowni Technik Cyfrowych na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Od 2005 roku pracuje w Katedrze Nowych Mediów na cieszyńskim Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego , gdzie uzyskała stopień doktora oraz w Zespole Szkół Artystyczno – Projektowych w Tarnowskich Górach. Zajmuje się grafiką cyfrową. Jest uczestnikiem wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, krajowych i zagranicznych (m. in. Belgia, Chiny, Francja, Korea Południowa, Litwa, Macedonia, Niemcy, Rosja, Włochy, Serbia, Japonia) projektów badawczych, warsztatów, konferencji, autorem artykułów, laureatem nagród i wyróżnień: Grand Prix w I Biennale Miniatury Cyfrowej w Płocku w 2007; wyróżnienie w VII Międzynarodowym Konkursie Graficzny na Ekslibris w Gliwicach w 2007; nagroda „Praca Roku 2006” w Katowicach w 2007; Grand Prix I Międzynarodowej Wystawy Grafiki w Mińsku w 2008; wyróżnienie na Biennale Grafiki Cyfrowej w Gdyni w 2008; Nagroda Prezydenta miasta Katowic w 2010; nagroda naukowa za wyróżniającą się pracę doktorską w 2010; wyróżnienie II Biennale Grafiki Cyfrowej w Gdyni w 2010, wyróżnienie w konkursie Bosco Stregato na Exlibris we Włoszech w 2014 r.

 

Konrad Czernik

Konrad Czernik

Lead Concept Artist

Pracuje w firmie Techland, w branży od 8 lat, współtwórca projektu Hellraid i autor prac koncepcyjnych do między innymi takich tytułów jak Dead Island, seria Call of Juarez, Dead Stop, Heal Them All. Specjalista projektowania postaci i storyboardu. Zapraszany na gościnne wykłady Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Wrocławskiej, ASP we Wrocławiu. Absolwent wrocławskiego ASP. Od lat zainspirowany komiksem, obecnie pracujący nad własnym albumem.

Kaja Renkas

Kaja Renkas

Grafikczka, pracownik Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego

Zajmuje się plakatem, projektowaniem graficznym, grafiką warsztatową oraz malarstwem. W roku 2004 ukończyła z wyróżnieniem wydział Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach . Dyplom z grafiki warsztatowej pod kierunkiem prof. Waldemara Węgrzyna, aneks do dyplomu z plakatu pod kierunkiem prof. Romana Kalarusa, równolegle studiowała Malarstwo na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. W 2010 obroniła pracę doktorską z zakresu plakatu i grafiki w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego. Uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą (m.in. Japonia, Francja, Litwa, Finlandia, Niemcy, Węgry, Czechy, Rosja, Iran ). Jest laureatką nagród i wyróżnień z zakresu plakatu.

Adam Bryła

Adam Bryła

Artysta grafik, członek siedmioosobowej załogi studia Astronauci, laureat nagrody BAFTA 2015 w kategorii Innowacja w grze ” The Vanishing Of Ethan Carter. Wcześniej dyrektor artystyczny w Afterfall IP. Jego styl to wykorzystanie różnych źródeł artystycznych, wykorzystując profesjonalne, jak i osobiste doświadczenia. Wykładowca w renomowanej Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz organizator Polskiego GameDev.

Share This