Festiwal

Festival of Art and Independent Games LAG to przedsięwzięcie kilkuletnie i międzynarodowe, które współorganizują: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet w Ostrawie oraz Uniwersytet Cyryla i Metodego w Trnavie. Projekt jest zakrojoną na szeroką skalę próbą przybliżenia niezwykle nowatorskiej dziedziny, jaką jest działający od 2012 roku w Cieszynie na Wydziale Artystycznym kierunek „Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej”. To już pewne – gry stają się przedmiotem analiz biznesowych, naukowych i artystycznych.

„Czas skończyć z myśleniem o grach komputerowych wyłącznie w kategorii popularnych „strzelanek”. Gry, zwłaszcza produkcje niezależne czy projekty o charakterze artystycznym, często poruszają nasze emocje i dotykają istotnych problemów – są piękne, mądre i ważne. Pozwalają graczom doświadczać sztuki w nowy sposób. Gry wideo to też żaden nowy pomysł ani rewolucja w historii sztuki. Są konsekwencją naturalnego rozwoju – to ewolucja. Dlatego też czerpią z kultury bardziej niż chcemy to dostrzec. Niestety, najczęściej spotykamy się z uporczywą krytyką samego medium bez żadnej refleksji nad przesłaniem. Prawdą jest, że bardzo wiele gier na tę krytykę zasługuje. Gry wideo przechodzą drogę podobną do filmu czy fotografii we wczesnym okresie rozwoju, o których każdy dzisiaj wie, że są sztuką. Gry muszą tę pozycję wywalczyć i udowodnić swoją wartość” – zaznacza prof. Małgorzata Łuszczak, wybitna twórczyni w dziedzinie grafiki i rysunku, ceniona wykładowczyni i popularyzatorka kultury wizualnej.

Ambicją organizatorów projektu jest edukacja młodego pokolenia, dla którego wirtualny świat jest środowiskiem naturalnym. Projekt zakłada organizację czterech edycji Festiwalu LAG. Na zainteresowanych czeka ciekawy program konferencji, spotkań, warsztatów oraz koncertów, które będą odbywać się w Cieszynie, a także na partnerskich uniwersytetach w Tranvie (Słowacja) i Ostravie (Republika Czeska). Z
Projekt „Festival of Art and Independent Games” jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”. Partnerami wspierającymi działania merytoryczne są: Miasto Cieszyn i Agencja Rozwoju Przemysłu.