Workshop

Workshop LAG GAME JAM je mezinárodní pětidenní pracovní setkání pro studenty, kteří studují v oborech blízkých hernímu designu na univerzitách účastnících se projektu LAG a také pro nejlepší studenty středních škol účastnících se soutěže LAG ARENA. Cílem LAG GAME JAM je rozvoj dovedností, kreativity a spolupráce v mezinárodních týmech. Během pěti dnů studenti vytvářejí pod dohledem odborníků pracovní prototypy her.

Pravidla

Viz: http: //lagfestival.us.edu.pl/lag-arena/regulamin/

Program

V přípravě ...

Termín

Třetí ročník workshopu LAG GAME JAM v rámci LAG Festivalu se bude konat na Univerzitě Cyrila a Metoděje v Trnavě (Slovensko) v termínu 8. - 10. června 2018.