LAG FESTIVAL

AKTUALNOŚCI

LAG Festival


LAG Festival


Podsumowanie tygodniowej pracy podczas LAG GAME JAM oraz konkursu LAG ARENA. Podczas Lag Festivalu prezentowane będą gry niezależne dla szerokiej publiczności. W prezentacji będą mogli brać udział zaproszeni twórcy niezależni, absolwenci kierunków związanych z projektowaniem gier, wszystkie zespoły biorące udział w LAG Game Jam, a także najlepsze projekty uczniów szkół średnich wyłonione podczas LAG Arena. Prezentacje odbywać będą się na specjalnie przygotowanej scenie, a wszyscy uczestnicy LAG Festival będą mieli możliwość zagrania we wszystkie prezentowane gry na specjalnie przygotowanych stanowiskach. Oceny dokonywać będzie powołany zespół ekspertów i nauczycieli akademickich, a także zgromadzona publiczność. Spośród prezentowanych gier i dzieł interaktywnych zostaną wybrane projekty w różnych kategoriach: najlepszy projekt niezależny, najlepszy projekt dyplomowy, najlepszy projekt LAG Arena, najlepszy projekt LAG Game Jam oraz nagroda publiczności. Wszyscy uczestnicy uzyskają stosowne nagrody i dyplomy. Imprezie towarzyszyć będą konkursy dla publiczności, prezentacje uniwersytetów, działania artystyczne i naukowe związanych ze sztuką i grami niezależnymi.

ZASADY KONKURSU


Regulamin

 • W konkursie mogą brać udział, indywidualnie wszyscy uczniowie szkół ponadginmazjalnych.
 • Każda osoba przystępująca do konkursu, może do procesu nominacji, wystawić tylko jedną pracę.
 • Prace muszą spełniać wymogi techniczne (wymiary pracy nie mogą przekraczać 2000 pikseli na dłuższym boku, rozdzielczość 300 dpi, w formacie jpg lub png).
 • Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne, z akceptacją tego regulaminu.
 • W zgłoszeniu, należy zmieścić krótki tekst (maksymalnie 50 słów), który będzie opisem pracy konkursowej.
 • Należy, przybliżyć w nim założenia swojego projektu, określić czy jest się twórcą projektu, czy też opiera się go na czyimś projekcie oraz czy w pracy zostały użyte zdjęcia.
 • Prace muszą być zgodne z założeniami/zasadami tematu. Często specyfika danego tematu będzie wprowadzać pewne ograniczenia i wymuszać kierunek rozumowania twórcy, prace niezgodne, z tymi zagadnieniami, nie będą brane pod uwagę podczas podsumowania.
 • Prace można wykonywać, w dowolnym wybranym przez siebie programie do 3D/2D, a także dowolną, wybraną przez siebie metodą. Pokazywane prace, nie mogły być wcześniej publikowane.
 • W przypadku prac 3D, należy podkreślić, iż zabronione jest wykorzystywanie modeli stworzonych wcześniej, kupionych w internecie, pobranych z internetu, pochodzących z bibliotek modeli.
 • Uczestnik oświadcza, że jest autorem przesłanej grafiki i jest uprawniony do rozporządzania prawami autorskimi do niej. Nieprawdziwość powyższego oświadczenia prowadzi do utraty prawa uczestnictwa w Konkursie oraz otrzymania ewentualnych nagród.
 • Autorzy przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na ewentualne wykorzystanie prac i ich danych osobowych przez sponsorów oraz organizatorów w celach marketingowych (np. strony sponsorów, ulotki, reklamy, podstrony serwisu).
 • Instytut Sztuki zastrzega sobie prawo do publikacji prac autora. Instytut Sztuki ma prawo do dyskwalifikacji uczestnika i usunięcia pracy z galerii w przypadku podejrzeń o plagiat lub złamanie regulaminu. Instytut Sztuki ma prawo udostępnić dane osobowe autora do potrzeb publikacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).
 • Prezentowane prace powinny być nowe, zabronione jest wystawianie do konkursu prac biorących wcześniej udział w innych konkursach. Zabronione jest zmienianie lub wykorzystywanie prac innych autorów.
 • Zabronione jest korzystanie z projektów, znaków firmowych, filmów, gier lub innych form audiowizualnych które są chronione prawami autorskimi.
 • Zwycięzcy konkursu, na prośbę organizatorów zobowiązani są przesłać krótką notkę o sobie jak i zdjęcie, które może zostać wykorzystane, podczas prezentacji wyników.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, do usunięcia uczestnika i pracy z konkursu, jeśli jego praca łamie regulamin konkursu, zawiera treści obraźliwe, wulgarne, seksualne, głoszące poparcie dla przemocy i dyskryminacji lub inne naruszające polskie prawo.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu konkursu. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce poinformujemy o tym uczestników w nowo utworzonym wątku na forum konkursowym.

JURY


Marcin Goldyszewicz

Marcin Goldyszewicz

Art Director, grafik, koncept artysta

W branży od 7 lat. Ma na koncie wiele produkcji, jest związany z rynkiem gier komercyjnych, Indie i rynkiem gier mobilnym min. Duke Nukem, Gene Labs, Afterfal 2.0, Bruce the Game, AF Reconquest, Get Even i inne. Absolwent WSP Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pomagał współtworzyć kierunki związane z projektowaniem gier. Doktorant i wykładowca na UŚ. Obecnie w wolnej chwili pracuje nad własnym projektem.

Konrad Czernik

Konrad Czernik

Lead Concept Artist

Pracuje w firmie Techland, w branży od 8 lat, współtwórca projektu Hellraid i autor prac koncepcyjnych do między innymi takich tytułów jak Dead Island, seria Call of Juarez, Dead Stop, Heal Them All. Specjalista projektowania postaci i storyboardu. Zapraszany na gościnne wykłady Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Wrocławskiej, ASP we Wrocławiu. Absolwent wrocławskiego ASP. Od lat zainspirowany komiksem, obecnie pracujący nad własnym albumem.