Festival

Festival of Art and Independent Games LAG je několikaletý mezinárodní projekt, který je organizovaný ve spolupráci Slezské univerzity v Katovicích, Ostravské univerzity a Univerzity Ciryla a Metoděje v Trnavě. Projekt přínáší šíroké možnosti inovátorsých řešení v oblasti „Tvorby her a virtuálního prostředí”, tento obor je už od roku 2012 vyučován na Fakultě umění v Cieszynie. Je zřejmé, že hry se stávají poředmětem analýz v oblasti obchodu, vědy a umění.

„Nelze přemýšlet o počítačových hrách pouze v kategorii populárních „stříleček „. Hry, zvláště nezávislé produkce nebo uměleckého charakteru, často pohnou našiimi emocemi a dotýkají se důležitých problémů – jsou krásné, moudré a důležité. Umožňují hráčům zažít umění novým způsobem. Videohry nejsou novou ideí nebo revolucí v dějinách umění. Jsou výsledkem přirozeného vývoje – je to evoluce. Proto také čerpají z kultury více, než si chceme připustit. Bohužel se setkáváme s přetrvávající kritikou samotného média, bez zamyšlení nad jeho možným poselstvím. Je pravda, že velké množství her si tuto kritiku zaslouží. Videohry procházejí podobnou cestu jako film nebo fotografie v raných fázích rozvoje, o kterých dnes každý ví, že to je umění. Hry si musí tuto pozici vybojovat a prokázat svou hodnotu „- zdůrazňuje prof. Małgorzata Łuszczak, významná autorka v oblasti grafiky a kresby, pedagog a propagátorka vizuální kultury.

Cílem organizátorů projektu je vzdělávat mladou generaci, pro kterou je virtuální svět přírozeným prostředím. Projekt je postaven na čtyřech edicích mezinárodního festivalu LAG. Pro zájemce je připraven zajímavý program: konference, setkání, workshopy a koncerty, které se uskuteční v Cieszynie i na partnerských univerzitách v Tranvě (Slovensko) a Ostravě (Česká republika).
Projekt “ Festival of Art and Independent Games “ je spolufinancován v rámci programu Evropské unie „Tvůrčí Evropa”. Partneři podporující konkrétní aktivity jsou: Město Cieszyn a Agentura pro průmyslový rozvoj.