Konferencja międzynarodowa z udziałem ekspertów związanych z rynkiem gier i sztuki, która skierowana będzie do szerokiego grona odbiorców. Założeniem konferencji jest przybliżenie procesów twórczych, założeń technicznych i technologicznych podczas tworzenia gier. Tematyka dobierana będzie w taki sposób, żeby w każdym roku działalności projektu możliwe było spójne omówienie jednego obszaru tematycznego. Podczas konferencji będzie prowadzony moderowany panel dyskusyjny z udziałem publiczności i zaproszonych gości. tematy poruszane na LAG Edu pozwolą pogłębioną analizę prezentowanych dzieł artystycznych podczas LAG Festival. W długoterminowym oddziaływaniu LAG Edu pozwoli na stymulowanie świadomości odbiorcy, który zechce korzystać z zasobów kultury niezależnej zarówno w Europie, jak i na Świecie. Wartości i technologie prezentowane przez twórców gier niezależnych mogą wpływać na innowacyjność i kreatywność w wielu różnych obszarach kultury i gospodarki opartej na wiedzy.

Share This